EEG (Elektroensefalografi)

EEG, beyin elektriksel aktivitesinin saçlı deri üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla bilgisayara kaydedilerek değerlendirilmesidir.

Ani bilinç kaybı, istemsiz kasılmalar epileptik nöbet  olabilir mi?  Her nöbet geçiren epilepsi hastası mıdır?   EEG sayesinde beynin elektriksel aktivitesi değerlendirilerek bu soruların cevabı bulunabilir.

Epilepsi dışında birçok hastalığın tanısında EEG yol gösterici bir tetkiktir.

 • Epilepsi ile Non-epileptik olayların ayırıcı tanısı
 • Senkop
 • Epizodik hareket bozuklukları
 • Migren
 • Geçici iskemik ataklar
 • Psikojenik ataklar
 • Tik ya da kore gibi hareket bozuklukları
 • Epilepsi Cerrahisi

Antiepileptik tedaviye dirençli cerrahi tedavi adayı hastalarda      operasyon endikasyonuna ve uygulanacak cerrahi girişimin biçimine EEG monitörizasyonu ile karar verilir.

 • Koma Durumundaki hastalarda, beyin ölümünün tespiti

EEG geri dönüşsüz koma durumunda olan hastalarda beyin     ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği kararının verilmesinde uygulanan doğrulayıcı tanı yöntemlerinden biridir.

EEG İşlemi Nasıl Yapılır

 • Uygulama sırasında saçlı deriye elektrotlar yerleştirilir.  Elektrot yerleştirilmesinde uluslar arası sistem (10-20) sistemi kullanılır.
 • Bu elektrotlar yardımı ile  saçlı deriden alınan sinyaller cihaza ulaştırılır ve  bilgisayara kaydedilir.
 • EEG cihazı EKG incelemesinde olduğu gibi beyinden gelen sinyalleri kaydeden bir cihazdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir